Uitvaart voor een kind

Informatie voor ouders van een overleden kind 

Informatie over de graven

De meeste begraafplaatsen geven verschillende soorten graven uit, zoals huurgraven en algemene graven. Een aantal begraafplaatsen in Amsterdam hebben tevens een apart gedeelte op de begraafplaats dat bestemd is voor kindergraven.

Huurgraven

Deze bevinden zich op het gedeelte voor volwassenen. Ze zijn over de hele begraafplaats verspreid en de plek kan meestal zelf uitgezocht worden. In veel gevallen kunnen hier meerdere personen van de familie in begraven worden. De graven worden minimaal voor 10 jaar gehuurd en na de huurperiode kan deze duur verlengd worden. Huurgraven hebben een eigenaar of rechthebbende die uiteindelijk bepaalt wat er met het graf in de toekomst moet gebeuren.

Algemene kindergraven

Deze graven bevinden zich op het kindergedeelte van de begraafplaats. Ze kunnen niet uitgezocht worden en de huurperiode bestaat uit de wettelijke tijd van 10 jaar. Er zijn eenmalige kosten voor het gebruik en het onderhoud en na deze periode mag de begraafplaats het graf opheffen zonder dat daar bericht over gestuurd wordt. De begraafplaats blijft eigenaar van het graf. Meestal worden in een algemeen graf nog twee kinderen begraven, echter wel van andere families.

Kinderhuurgraven

Deze graven bevinden zich ook op het kindergedeelte van de begraafplaats. Vaak kan deze grafplek zelf uitgezocht worden. Net zoals huurgraven voor volwassenen, zie hierboven, bestaat er de mogelijkheid om de huurperiode als deze verlopen is te verlengen. In een kinder huurgraf is meestal plek voor een kind.

De kosten van een huurgraf zijn hoger dan die van een algemeen graf. Verder moet u rekening houden met mogelijke extra kosten voor het plaatsen van een naambordje of een ander gedenkmonument.